Neden Batıl İnançlara İnanıyoruz?

0

Batıl inançlar, gerçek dışı ve mantıktan uzak şeylere dayanan, tesadüfi ve kültürel gelenekler çerçevesinde, uzun zamanlardan bu yana kadar gelen birtakım inançları içerir.

 

Batıl inançlara baktığımız zaman, genel olarak eski pagan inançları ve dini birtakım uygulamaları barındırdığını görürüz.

Aslında, hemen hemen hepimiz mantıksız olduklarını bildiğimiz halde, batıl inançlara inanırız. Peki, bunu neden yaparız?

İçindekiler:

Ø  Batıl İnançlar Nelerdir?

Ø  Batıl İnançlar Neden Cazip Gelir?

Ø  Ortak Batıl İnançlarımız Nelerdir?

·         Kötü ve İyi Şans Getirdiği İnanılan Batıl İnançlar

·         Aşk ile İlgili Batıl İnançlar

·         Zenginlik, Sağlık ve Refah Getiren Batıl İnançlar

Batıl İnançlar Nelerdir?

Batıl inançlar, geçerli bir açıklaması olmayan, rastgele inanılan inanç ve bunların yansıttıkları davranış biçimleridir. Batıl inançlar, belirli bir şeyi yaptığınızda ya da yapmadığınızda, başınıza gelecek iyi ya da kötü şeylerin oluşmasına inanmanızdır.

neden batıl inançlara inanıyoruz

Batıl inançlar, genel olarak eyleme geçmesi mümkün olmayan inançlar olarak tanımlanmaktadır. Bunun sebebi ise birtakım olayların ve bu olayların gerçekleşmesinde etkili olan bazı sihirli veya efsunlu eylemlerin mantıksal bir bağlantı kuramaması ve yalnızca havada asılı kalan bir inanç şekli olmasıdır.

Bilim, bahsi geçen bu inançları ve eylemleri sadece yanlış bulmaz. Aynı zamanda imkansız olduklarını da dile getirir.  

Batıl inançlar, her kültürde farklılık gösterir ve buna orantılı olarak yayılır.

Batıl İnançlar Neden Cazip Gelir?

Batıl inançların hemen hemen hepsinin kaynağı bilinmezliklere dayanır. Genel olarak insanlar, anlamlandıramadıkları ve sonuçlarını kestiremedikleri birtakım tesadüfi ya da kadersel eylemleri açıklayamadıkları için rahatlama eğilimi gösterdikleri batıl inançlara inanmaktadır.  

İnsanların anlamlandırmakta zorlandığı ve açıklayamadı şeyler karşısındaki bazı eylemler, batıl inanç adı altında cazip gelir. İnsanlar, bilinmezliğe karşı kapıldığı stres halinde batıl inançları kullanarak rahatlamak isterler.

Ortak Batıl İnançlarımız Nelerdir?

Kötü ve İyi Şans Getirdiği İnanılan Batıl İnançlar

Kara Kediler: Bazı kültürlerde kara kedi görmek, kötü şansı simgeler. Kimi insanlar kara kedi gördüklerinde bu kötü şansı kırmak için saçlarını çeker.

Merdiven Altından Geçmek: Merdivenlerin altından geçmek kötü şans getirdiğine inanılan batıl inançtır.

Ayna Kırmak: Ayna kırmak, kötü şans ve geleceğe dair kötü kader olarak inanılan bir batıl inançtır.

13 Sayısının Uğursuzluğu: Bazı dinlerde ve dini geleneklerin getirdiği inanışlarda 13 sayısının uğursuzluk getirdiğine inanılır. Öyle ki; kimi hava kuruluşları, her ayın 13. gününde uçuş bile yapmamaktadır.

Kargalar: Kargalar, uğursuzluk getirildiğine inanılan ve ölümü çağrıştıran hayvanlar olarak görülür. Birçok kişi sadece karga gördüklerinde bile korkarlar.

Ahşap Üzerine Vurma: Genelde kötü bir düşünce ya da bir konu hakkında konuşulduğu zaman insanlar, bu olayın başlarına gelmemesi ve kendilerinden uzak durması için ahşap üzerine vururlar.

Aşk ile İlgili Batıl İnançlar

Düğünden Önce Gelini Görmek: Bu gelenek, hemen hemen tüm geleneklerde kabul görmüş bir batıl inançtır. Evlenecek kişilerin aile hayatında mutluluğun daim olması için düğünden önce damadın gelini görmesi uğursuzluk olarak sayılır.

Düğün Çiçeğini Yakalamak: Düğün töreni esnasında, gelin çiçek atar. Çiçeği kapan kişinin evlilik sırası geldiği ve evleneceği düşünülür.

Zenginlik, Sağlık ve Refah Getiren Batıl İnançlar

Kaşınan Avuçlar: Avuçların kaşınması, kimi geleneklere göre para geleceğini ya da elden para çıkacağının simgesidir.

Yola Çıkan Kişinin Arkasından Su Dökmek: Evinize misafir geldiğinde ya da misafirliğe gittiğinizde arkadan dökülen su, yolda geçirilen sürenin su gibi akıp geçmesi ve ‘’su gibi git, su gibi gel’’ deyiminin gerçekleşmesine inandıkları bir eylemi simgelemektedir.

Leave A Reply

Your email address will not be published.